Project ingenieur bouwkunde

  • locatie:8500 Kortrijk
  • jobcategorie:Bouw
  • Laatste aanpassing:
    16/03/2022 12:20

Wat zal je job inhouden?

Ter uitbreiding van hun team gaat onze klant steeds op zoek naar extra ingenieurs. 

Benieuwd of jij the next one zou kunnen zijn?! 


Coördineren van projecten inzake bouw of wijziging van technische

infrastructuren, m.i.v. het maken van ontwerpen en het opvolgen van de

uitvoering:

• Begeleidt het tekenwerk voor nieuwe / te wijzigen infrastructuur

Maakt bestekken en meetstaten op en doet het nazicht op de inschrijvingen na

aanbesteding, voert de onderhandelingen binnen het vastgelegde kader, werkt

voorstel van gunning uit en legt voor, en stuurt de administratieve afhandeling van

de gunningsprocedure

• Volgt de uitvoering en de indienststelling op en coördineert de nieuwbouw, de

aanpassing, de vervanging of de renovatie van installaties (gebouwen &

kunstwerken, elektromechanische uitrusting, elektriciteit & technieken)

• Stuurt de processen van ontwerp en uitvoering op gebied van bouwveiligheid,

milieuregelgeving en andere wettelijke normeringen

• Werkt mee aan alle stappen, nodig voor het realiseren van de projecten, zoals het

bekomen van de nodige grondaankopen en -innemingen, vergunningen,

coördinatieafspraken…

• Controleert stabiliteitsstudies en rekennota’s

• Organiseert de projectcommunicatie en -administratie

• Maakt kosten/baten analyses op en volgt het projectbudget op

• Stuurt als projectleider de aannemers en (diensten)leveranciers aan en controleert

of deze de opdrachten conform het bestek, de regels van goed vakmanschap en

aan de afgesproken prijzen uitvoeren

• Stelt de planning op en staat in voor de volledige coördinatie van de toegewezen

projecten in het kader van het investeringsprogramma productie- en opslag

• Organiseert de realisatie en borging van het volledige as-built dossier (plannen,

technische fiches, instructies…) en coördineert bij overdracht van de infrastructuur,

desgevallend samen met procestechnoloog, de opleiding van de operatoren


Operationeel organiseren van de werkzaamheden van het projectteam

• Helpt en begeleidt medewerkers bij het behandelen van complexe opdrachten of

dossiers, bij de implementatie van nieuwe werkmethoden en -technieken

• Plant en verdeelt het werk onder de medewerkers

• Leidt medewerkers op en begeleidt hen

• Houdt werkvergaderingen met medewerkers

• Verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk en het respecteren van de

veiligheids- en milieuvoorschriften

• Staat in voor de informatiedoorstroming

• Organiseert de optimale inzet van mensen en middelen voor het vlot functioneren

van het (project)team

Wat zoeken we?

• Grondige kennis (op masterniveau) van bouwkunde

• Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, veiligheids- en

milieuvoorschriften, en andere relevante wetgeving (bij voorkeur)

• Kennis van de interne administratieve bestekken, opmaak van meetstaten en

technische voorschriften (bij voorkeur)

• Kennis van projectmanagement

• Grondige kennis van uitvoeringstechnieken, gebruikte materialen en chemische

producten en van procesonderdelen

• Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software

Wat bieden we?

• Er wordt enige flexibiliteit verwacht. Vandaar wordt er voorzien van een wagen + tankkaart!

• Afwisseling & uitdaging in diverse omgevingen en/of sectoren, dus wordt er stabiliteit in een vast contract van onbepaalde duur aangeboden!

• Een jaarlijks opleidingsbudget om zo van jou een echte expert te maken!Mechelen Careers

Michiel Coxiestraat 1 A
2800 Mechelen
015 28 30 06mechelen-careers@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand