weetje

Ken jij het verschil tussen een jobstudent en werkstudent?

Leen Martens16 juni 2020
Jobstudent horeca
Als student heb je de keuze om te werken als jobstudent of als werkstudent. Per kalenderjaar kan je 600 uren werken als jobstudent onder de voordelige solidariteitsbijdrage. Werk je meer dan 600 uren, dan heb je de mogelijkheid om verder te werken onder het statuut van werkstudent met normale RSZ-bijdragen.

Hoe zit dat precies met RSZ?

Wat studenten en RSZ* betreft, gaan we hier in op de voorwaarden voor vrijstelling en vragen over jouw tewerkstelling na de eerste 600 uren. 

* De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.


Werken als jobstudent en student lage RSZ

Als jobstudent wordt er geen RSZ-bijdrage van je loon afgehouden. Zo bedraagt je nettoloon bijna hetzelfde als je brutoloon. Van je loon wordt enkel een solidariteitsbijdrage (2,71% van je studentenloon) afgehouden. Je werkgever betaalt ook nog 5,42%.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • Je bent 16 jaar of ouder geworden
 • of je bent 15 jaar en je hebt minstens de eerste twee jaren van secundair onderwijs achter de rug.
 • Je bent student en je volgt onderwijs met volledig leerplan (lesuren in avondschool komen niet in aanmerking)*. Dit geldt dus ook voor studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, namelijk die ouder zijn dan 18 jaar en verder studeren.
 • Er is een schriftelijke studentenovereenkomst, getekend voor aanvang van het werk (eventueel elektronisch via E-signing)
 • Zorg dat je de getekende studentenovereenkomst steeds bij je hebt op de werkplaats (eventueel op je opgeladen smartphone)
 • Je werkt niet meer dan 600 arbeidsuren, zonder dat jij en Synergie het lage RSZ voordeel verliezen**

*Wie deeltijds onderwijs of onderwijs met beperkt leerplan volgt, in het stelsel van ‘alternerend leren’ kan als student werken als hij/zij cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je volgt een theoretische vorming in een erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum EN een praktische opleiding op een werkplek
 • De studentenovereenkomst wordt uitgevoerd bij een andere werkgever/gebruiker dan die van de praktische opleiding
 • De prestaties gebeuren enkel op momenten dat er geen theoretisch onderwijs of aanwezigheid op de werkplek (praktische opleiding) is
 • De student ontvangt geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering
 • De studenten van 15 jaar tot 18 jaar die deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming (met enkel theoretische opleiding) kunnen enkel gedurende de schoolvakanties een studentenovereenkomst sluiten.

De overige personen die onderwijs met beperkt leerplan of avondschool volgen, kunnen geen studentenovereenkomst sluiten, maar wel een gewone uitzendarbeidovereenkomst. De studenten die bij wijze van stage onbetaalde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma (bv. verpleegkundige of maatschappelijk assistent), mogen geen studentenovereenkomst sluiten tijdens de stageperiode bij dezelfde werkgever in dezelfde functie.

** Onder arbeidsuren worden enkel de uren gerekend van effectieve prestaties. Gelijkgestelde dagen waarvoor de werkgever loon betaalt waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn zoals betaalde feestdagen, recuperatie overuren, ... worden niet meegerekend in het contingent van 600 uren.

Je kan als jobstudent tijdens de vakantieperiodes voltijds werken tussen de aaneengesloten studiejaren en tot 30 september als je je diploma in juni behaald hebt.***

*** voor voltijdse uitzendkrachten-studenten die in vakantieperiodes tewerkgesteld zijn in een ander systeem dan dat van de vijfdagenweek, moet er in principe een herrekening gebeuren. Zo moeten bv. 40 arbeidsuren geteld worden voor een student die in het weekend 2 x 12 uur werkt (voltijds weekendwerk).

Opgelet: Je kan ook tijdens het volledig school- of academiejaar werken (’s avonds, woensdagnamiddag, in het weekend) op voorwaarde dat je niet werkt tijdens de lessen.


Werkstudent

Indien je als student ervoor kiest om meer dan 600 arbeidsuren per jaar te werken, dan betaal je als “werkstudent” wel RSZ-bijdragen in plaats van solidariteitsbijdragen, waardoor je nettoloon lager ligt. Als werkstudent heb je wel recht op vakantiegeld, dat wordt berekend op basis van het loon waarop RSZ-bijdragen werden afgehouden.

Je betaalt de RSZ-bijdragen wel pas vanaf het 600ste uur, de vorige 600 uren worden niet terug omgerekend. Indien je wenst om onmiddellijk als werkstudent aan de slag te gaan met de normale RSZ-bijdragen, dan kan je dit op voorhand meedelen aan je Synergie-kantoor. Als werkstudent krijg je nog steeds een studentenovereenkomst en je moet die nog steeds getekend hebben alvorens het werk aan te vatten. Je moet de overeenkomst ook steeds bijhebben op de werkplaats.


Wil je nog meer weten over studentenwerk? 

Wil je nog meer weten, bv. over de controle op de voorwaarden en eventuele sancties? Bezoek dan de website van de overheid student@work.

Daar kun je ook je aantal gewerkte dagen opvolgen en kun je een persoonlijk attest afdrukken waarop het saldo van je 600 uren vermeld staat. Dat is voor je potentiële werkgever erg handig wanneer je aan een volgende opdracht wilt beginnen.

Andere blogposts die jou misschien interesseren

Teaser Mobile School
nieuws 28 februari 2024

Synergie steunt opnieuw Mobile School: zesde sponsorship in twee jaar tijd

Synergie blijft zijn steun betuigen aan Mobile School, een organisatie die zich ...

Tom Vanoirbeek Synergie Belgium
nieuws 04 december 2023

Nieuwe CEO bij Synergie Belgium

Vandaag, op 4 december start Tom Vanoirbeek als nieuwe CEO van Synergie Belgium....

ik ben uitzendkracht
nieuws 27 november 2023

Veilig werken als uitzendkracht: nieuwe website van Preventie en Interim

Heb je vragen over de veiligheid en gezondheid op je werkplek, over wat je uitze...