Student Mystery Shopper Luik

  • locatie:4000 LIEGE
  • jobcategorie:Verkoop
  • Contracttype:studentenjob
  • werkregime:deeltijds
  • werkervaring:geen ervaring
  • Laatste aanpassing:
    27/05/2021 15:29

De Nationale Loterij organiseert jaarlijks meerdere Mystery Shopping controleperiodes.

Deze controles worden georganiseerd om na te gaan of het verbod op de verkoop van loterijspelen aan minderjarigen nageleefd wordt binnen het verkoopnetwerk van de Nationale Loterij. Het naleven van deze reglementering is van groot belang voor de bescherming van minderjarigen als onderdeel van het verantwoord spel beleid van de Nationale Loterij.

Voor het uitvoeren van deze controles wordt er een beroep gedaan op een externe partner, Ipsos, die instaat voor de rekrutering van de mystery shoppers (zowel minderjarigen als meerderjarigen) en voor de organisatie van de controles op het terrein.

Op 30 juni 2021 in de namiddag zullen de volgende audities plaatsvinden ter selectie van de minderjarige Mystery Shoppers.

Ben jij 15-16 jaar, en wens je je kandidaat te stellen om deel te nemen, of ken je iemand die 15-16 jaar is en zou kunnen deelnemen, geef dan gerust een seintje op gent-careers@synergiejobs.be

De jongeren kunnen meewerken in een 3-weken durende periode: eind augustus tot midden september.

!!! COVID-19: Er zijn reeds 3 waves geweest in COVID-tijden, met succes! Hierbij werd er steeds rekening gehouden met de overheidsmaatregelen. Zo zijn de jongeren steeds verplicht een mondmasker te dragen, wordt de auto verlucht en ontsmet, de jongere zit achteraan achter de passagiersstoel, …


La Loterie Nationale organise plusieurs périodes de contrôles Mystery Shopping par an.

Ces contrôles sont organisés pour vérifier que les points de vente de la Loterie Nationale suivent les règles de l’interdiction de vente de jeux de loterie aux mineurs. Le respect de cette réglementation est très important pour la protection des mineurs dans le cadre de la politique de jeu responsable de la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale fait appel à Ipsos, un partenaire externe, pour l’exécution de ces contrôles. Ipsos s’occupe du recrutement des clients mystères (tant les mineurs que les adultes) et de l’organisation des contrôles sur le terrain.

Le 30 juin 2021 l’après-midi, les prochaines auditions auront lieu pour la sélection des clients mystères mineurs.

Avez-vous 15-16 ans et souhaitez-vous vous porter candidat pour participer, ou connaissez-vous quelqu’un qui a 15-16 ans et souhaiterait participer ? Contactez-nous : gent-careers@synergiejobs.be .

Vous visitez plusieurs des magasins près de chez vous et effectue un mystère shopping. Dans autres mots: vous achetez un article qui, normalement, ne peut pas être vendu aux mineurs . Ensuite, vous signalez vos découvertes à vos collègues et responsables.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar minderjarigen die 15 of 16 jaar zijn gedurende het ogenblik van het project. Je bent daarnaast betrouwbaar en kan je op volgende tijdstippen vrijmaken: op 30/06/2021--> op deze dag vinden de sollicitatiegesprekken plaats en een briefing, hiervan kan niet worden afgeweken! Je effectieve opdracht vindt plaats in augustus en september.

Nous recherchons des mineurs êntre 15 ou 16 ans. Vous êtes aussi fiable et vous pouvez vous libérer aux heures suivantes : 30/06/2021 - les entrevues auront lieu ce jour et une séance d'information. Vôtre travail effective aura lieu pendent les mois août et septembre.

Kandidaten uit BXL: jullie dienen tweetalig te zijn

Wat bieden we?

Je wordt per uur betaald.
Voor je transport mag je rekenen op een collega die jou naar de verschillende winkelpunten zal brengen. Je hoeft dus niet over eigen vervoer te beschikken.
Je woonplaats speelt geen rol, de adressen van de winkels worden afgestemd op jou woonplaats.

Vous serez payé à l'heure. Pour votre transport il y a un collègue qui vous mènera aux différents points de vente. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre transport. Votre domicile est très importance, les adresses des magasins sont conçus basé sur votre domicile.

Synergie Gent Careers

Klipperstraat 3
9000 Gent
09 280 82 02gent-careers@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job